Co je debata?

Akademická debata je soutěží, ve které se týmy snaží obhájit nebo vyvrátit zadanou tezi. Teze je kontroverzní tvrzení, které rozděluje debatu na souhlasnou a nesouhlasnou stranu.

Debata má své pevně dané pravidla. Existuje velké množství debatních formátů s různými pravidly. V debatním klubu obvykle debatujeme ve formátu tzv. Britské parlamentní debaty. V tomto formátu se debatuje i na většině světových vysokoškolských turnajích.

Debatéři tvoří dvoučlenné týmy. O tom, zda tým bude argumentovat pro nebo proti tezi, se rozhoduje losem. Může se stát, že někdo musí v debatě obhajovat pozici, se kterou vnitřně nesouhlasí.

Tým, který účinněji obhájí svou pozici, použije silnější argumenty a je přesvědčivější, v debatě vítězí. Za rozhodnutí je odpovědný zkušený debatér, který vystupuje v roli nestranného rozhodce.

Více o formátě debaty (Wikipedia, anglicky)

Více o formátě debaty (video YouTube, anglicky)

Slavní debatéři:

Pozvánka

Pokud se ti to líbí, tak se přijď podívat na jednu z našich debatních schůzek v podzimním semestru 2023/2024.

Úterý, 18:00, Fakulta sociálních studií MU, místnost U34 (3. patro)